• Γάκη Ζέρη 19
  • Πάργα – ΤΚ 48060
  • Tηλ. 2684032349
  • fax. 2684031661
  • mob. 6977018766